Hervormingsavond Groene Hart

Dinsdag 31 oktober 2023 • 19.45 uur
Sint-Janskerk • Gouda

Programma

19.45 Start samenzang
20.00 Opening
20.05 Samenzang
20.10 Spreker: Gert Jan Baan
20.30 Cantate “Ein feste Burg ist unser Gott” (BWV 80)
21.00 Spreker: Wim van Vlastuin
21.20 Samenzang
21.25 Spreker: Kees van Ekris
21.45 Samenzang
21.50 Sluiting
22.00 Einde

Sprekers

Prof. Dr. Wim van Vlastuin

Hoogleraar Theologie en Spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Volledige profiel

Dr. Gert Jan Baan

Predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuidwijk
Volledige profiel

Dr. Kees van Ekris

Programmaleider van Areopagus
Volledige profiel

Met medewerking van

Ars Musica Orkest

Ars Musica neemt je graag mee op reis, met programma’s die geniale componisten verbinden met nieuwe tijdperken. Het orkest geniet landelijke bekendheid en is meerder malen te zien en te horen geweest op radio en tv.

Ars Musica Studentenkoor

Het Ars Musica Studentenkoor bestaat uit een groep jonge, enthousiaste zangers in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar. Het koor kenmerkt zich door een breed repertoire, waarbij Engelse College Choirs een belangrijk voorbeeld zijn.

In beeld

Over Hervormingsdag

Op 31 oktober 1517 publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen misstanden in de Rooms-Katholieke kerk. Deze daad van verzet leidde uiteindelijk tot de reformatie – een breuk met de kerk van Rome. Vanaf de 16e eeuw zijn vanuit deze beweging de protestantse kerken ontstaan. Tegenwoordig staat 31 oktober daarom bekend als Hervormingsdag.

Achtergrond

Luther wilde het gesprek over de aflaat en de verwording in de Rooms-Katholieke kerk op gang brengen. Dat begon met het openbaar maken van de 95 stellingen. Dat deed hij trouwens in eerste instantie in het Latijn. Als monnik en priester kreeg hij te maken met de gevolgen van verwording. Hij wilde de kernboodschap van het Evangelie, namelijk vergeving van zonden door het bloed en offer van Jezus Christus, weer centraal stellen. De theologie van Maarten Luther wordt daarom wel de ‘Theologie van het kruis’ genoemd. Hoewel Paus Leo X de pogingen niet op prijs stelde, werd Luther uiteindelijk verrast dat zijn stellingen binnen de korste keren weerklank vonden in de samenleving.

Hervormingsdag anno nu

Op hervormingsdag wordt er veel aandacht gegeven aan centrale thema’s uit de prediking en reformatie van Luther. Hij wilde de kerk terugbrengen bij de basis. Hij wilde de kerk terugbrengen bij de Bijbel, Jezus Christus, genade en geloof. Deze thema’s waren binnen de Rooms-Katholieke kerk naar de achtergrond verdwenen. De paus beheerste de kerk. Die kerk was meer een instrument van machtspolitiek geworden dan van evangelieverkondiging.

Jaarlijks wordt op verschillende plaatsen stilgestaan bij Luthers’ theologische opvattingen. In 2023 organiseren we voor het eerst deze hervormingsavond in het Groene Hart. Naast dat diverse sprekers hun licht laten schijnen over de opvattingen van Luther en hoe we daar vandaag de dag mee om kunnen gaan, zal er ook veel ruimte zijn voor (samen)zang.

Locatie

Sint-Janskerk
Achter de Kerk 2
2801 JW Gouda
Bekijk op Google Maps

Parkeren

Voor een bezoek aan de Sint-Janskerk, is Klein Amerika het dichtstbijzijnde parkeerterrein. Vanaf hier loop je in een kleine 5 minuten naar de Sint-Janskerk.

Tot 21.00 uur kost parkeren €2 per uur met een maximum van €8 per dag. Na 21.00 uur is parkeren gratis.

Mede mogelijk gemaakt door